21 มิ.ย. 2555

ประวัติส่วนตัว


                      
                                    
               ชื่อนางสาวดวงกมล นิลเพ็ชร
                           ชื่อเล่น  เมย์
               เอกการประถมศึกษา หมู่ 2    
               รหัสนักศึกษา 544188053
                     คณะครุศาสตร์ ปี 4    
                  นิสัย ยิ้มแย้ม อารมณ์ดี
         คติ If you can dream it, you can do it
                   (ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้)